Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

ÎCCJ poate reţine cauza spre judecare în fond numai atunci când nu ar fi pusă în situaţia de a proceda la analizarea stării de fapt prin recalificarea faptelor

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la unele dispoziții din Codul de procedură civilă.

Problema pusă în atenție vizează:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 497 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă în cazul în care, în al doilea ciclu procesual, s-ar pune problema admiterii recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, această instanţă de recurs, casând decizia recurată, va reţine cauza pentru rejudecarea apelului?
    Dacă răspunsul este afirmativ, în rejudecarea apelului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sunt aplicabile prevederile art. 498 şi art. 501 din Codul de procedură civilă?
    Dacă răspunsul este negativ, în ce situaţii s-ar putea pronunţa o a doua soluţie de casare cu trimitere a cauzei spre rejudecare?

Practica judiciară

Într-o opinie, s-a apreciat că, în situaţia vizată de sesizare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca regulă, va reţine cauza spre rejudecare, dar va putea dispune casarea cu trimitere, atunci când situaţia de fapt nu este pe deplin stabilită. În prima ipoteză nu există niciun impediment pentru aplicarea prevederilor art. 498 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Dispoziţiile art. 501 nu sunt însă aplicabile, având în vedere că acest text obligă instanţa de rejudecare la stabilirea situaţiei de fapt şi administrarea oricăror probe prevăzute de lege.

Într-o a doua opinie, s-a considerat că instanţa supremă nu poate reţine cauza pentru rejudecarea apelului, cea de-a doua casare putând fi dispusă pentru oricare dintre motivele de nelegalitate prevăzute de art. 488 din Codul de procedură civilă.

Decizia ÎCCJ

ÎCCJ a admis sesizarea, prin Decizia nr. 79/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 61/2023, și a decis că în interpretarea dispoziţiilor art. 497 din Codul de procedură civilă în cazul în care în al doilea ciclu procesual se admite recursul, casându-se decizia atacată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va reţine cauza spre judecare în fond numai atunci când nu ar fi pusă în situaţia de a proceda la analizarea stării de fapt prin recalificarea faptelor sau prin completarea sau readministrarea probatoriului, în caz contrar cauza urmând a fi trimisă spre rejudecare la instanţa de apel sau, după caz, la prima instanţă.