Categories
Articole Protecţie socială Social

O dispoziție din Legea privind ordinea şi liniştea publică a fost declarată neconstituțională!

Curtea Constituţională a României a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate privind sintagma “în mediul urban” din cuprinsul art. 2 pct. 27) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prevederile art. 2 pct. 27) din Legea nr. 61/1991, potrivit cărora organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban constituie contravenţie, dacă nu este comisă în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, aduc atingere principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii.

Din definiţia contravenţiei reglementate la art. 2 pct. 27) din Legea nr. 61/1991 se observă că valoarea socială ocrotită este liniştea publică a locuitorilor, însă textul criticat asigură doar protecţia locuitorilor din mediul urban, excluzându-i pe cei din mediul rural.

Prin urmare, cetăţenii din mediul rural, ale căror drepturi ar trebui să fie protejate prin intervenţia agenţilor constatatori ai contravenţiilor, se găsesc în imposibilitatea de a cere protejarea valorii sociale ocrotite, şi anume liniştea publică.

Curtea Constituţională reţine că între locuitorii din mediul urban şi aceia din mediul rural se creează o inegalitate sub aspectul ocrotirii uneia dintre componentele dreptului la viaţă privată, şi anume garantarea liniştii în spaţiul de locuit, o discriminare care nu are la bază un criteriu obiectiv şi raţional de vreme ce rezultatul faptei ilicite – tulburarea liniştii – este acelaşi pentru toţi locuitorii, indiferent că locuiesc în mediul rural sau urban.

Prin Decizia nr. 368/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1146/2022, admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma “în mediul urban” din cuprinsul art. 2 pct. 27) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice este neconstituţională.