Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Motodologia decontării serviciilor din cadrul Programului “Din grijă pentru copii”

Hotărârea nr. 1389/2022 prevede aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID – 19 – “Din grijă pentru copii”.

Înscrierea în Program a copiilor, respectiv facilitarea accesului acestora la serviciile de evaluare şi intervenţie psihologică şi psihoterapeutică se realizează de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, asistenţii sociali, asistenţii medicali comunitari, mediatorii şcolari, experţii locali pentru persoanele aparţinând minorităţilor rome, având în vedere situaţia copilului, comportamentul psihoemoţional al copilului sau la sesizarea părintelui cu privire la existenţa unor probleme psihoemoţionale şi/sau comportamentale, orientează părintele/reprezentantul legal al copilului către specialiştii desemnaţi să emită recomandări de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program.

Documentele prevăzute în Hotărâre se depun în format electronic pe platforma electronică ori se transmit la adresa de e-mail comunicată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Decontarea serviciilor de intervenţie se asigură în următoarele condiţii:
a) costul unei şedinţe pentru serviciile de intervenţie este de 120 de lei;
b) durata unei şedinţe pentru serviciile de intervenţie este de 50 de minute;
c) numărul maxim al şedinţelor pentru serviciile de intervenţie este de 10 şedinţe;
d) perioada maximă de derulare a şedinţelor pentru serviciile de intervenţie este de 120 de zile.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile teritoriale, decontează sumele aferente serviciilor de intervenţie prestate, prin virament în conturile bancare ale entităţilor în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii.