Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Ştiri

O nouă procedură de organizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor social, aprobată!

Ordinul nr. 1905/2022 prevede modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, înfiinţat în vederea asigurării informaţiilor necesare cu privire la situaţia şi evoluţia domeniului economiei sociale la nivel naţional se administrează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Compartimentul economie socială.

Funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de economie socială de la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv de la nivelul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti au obligaţia de a completa Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale cu date despre întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie atestate, respectiv certificate.

Registrul se va utiliza pentru a întocmi rapoarte privind situaţia şi evoluţia domeniului de economie socială de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă la nivel naţional şi de către agenţiile judeţene, respectiv agenţia municipiului Bucureşti, la nivel teritorial.