Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Se pot organiza grupe de acomodare în cadrul unităţilor de învăţământ!

Legea educaţiei naţionale a fost completată de Legea nr. 277/2022.

La cererea părintelui/reprezentantului legal al elevului care nu a fost înscris în sistemul de învăţământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti organizează în cadrul unităţilor de învăţământ grupe de acomodare în cadrul cărora sunt predate noţiuni de limbă şi cultură românească, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

Pentru organizarea şi predarea noţiunilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească în cadrul grupelor de acomodare se pot organiza sesiuni de informare şi schimburi de bune practici cu persoanele implicate în predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene.