Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Organizarea Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Decizia nr. 481/2022 prevede înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Comitetul este condus de prim – ministru, care asigură coordonarea politicii generale a procesului de aderare la OCDE, iar în lipsa acestuia, conducerea Comitetului este asigurată de ministrul afacerilor externe.

Potrivit ştirilor juridice, ministerele sunt reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de ministru, iar celelalte autorităţi şi instituţii centrale de către conducătorii acestor structuri.

Pentru gestionarea efectivă a procesului de aderare a României la OCDE, se înfiinţează un Task – Force interinstituţional pentru procesul de aderare la OCDE (TaskForce interinstituţional), ca structură de lucru a Comitetului.

Prim – ministrul, în calitate de preşedinte al Comitetului, convoacă reuniunile acestuia, pe temele prioritare legate de procesul de aderare sau de relaţia României cu statele membre ale OCDE, ori de câte ori este necesar.

Agenda fiecărei şedinţe se întocmeşte de către secretariatul Comitetului pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către autorităţile şi instituţiile publice componente, se analizează de coordonatorul naţional şi coordonatorul naţional adjunct şi se aprobă de către prim – ministru, în calitate de preşedinte al Comitetului.