Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura adoptării ordonanţelor de urgenţă!

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente a fost completat de Hotărârea nr. 1173/2022.

Ca procedură de adoptare a ordonanţelor de urgenţă avem în vedere următoarele:

1.Curtea Constituţională a statuat că Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod cumulativ: existenţa unei situaţii extraordinare, reglementarea acesteia să nu poată fi amânată şi urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanţei de urgenţă.

Pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă este necesară existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public.

Potrivit legislaţiei, Guvernul trebuie să demonstreze şi faptul că măsurile în cauză nu sufereau amânare, practic, că nu exista vreun alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative.

Urgenţa reglementării apare atunci când o situaţie extraordinară, care se abate semnificativ de la obişnuit, este preexistentă urgenţei, este cuantificabilă şi obiectivă, determină, prin aceste caracteristici, necesitatea reglementării imediate, fără întârziere, a unor măsuri prompte şi adecvate, în lipsa cărora ar exista riscul iminent al producerii unor consecinţe negative de natură să afecteze un anumit interes public sau chiar drept fundamental.

2.Proiectele de ordonanţă de urgenţă se transmit de către iniţiator Ministerului Justiţiei în original numai după obţinerea tuturor avizelor autorităţilor publice interesate în aplicare. Ministerul Justiţiei analizează şi avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituţionalităţii, legalităţii şi tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, încheind operaţiunile din etapa de avizare.

3.Forma proiectului de ordonanţă de urgenţă, rezultată după finalizarea procesului de avizare interministerială şi obţinerea avizului de legalitate al Ministerului Justiţiei, este supusă avizării Consiliului Legislativ

Avizul Consiliului Legislativ este consultativ, însă proiectele de ordonanţe de urgenţă se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la legalitatea măsurilor preconizate şi la modul în care sunt realizate cerinţele anterior menţionate.

4.Ca o ultimă etapă, după obţinerea tuturor avizelor, proiectele de ordonanţă de urgenţă sunt prezentate în reuniunea de lucru pregătitoare în vederea includerii lor pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.