Categories
Articole Fiscalitate

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal se desfăşoară în sistem online

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2022 se desfăşoară în sistem online în data de 5 noiembrie 2022.

Conform Hotărârii nr. 9/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 910/2022, examenul va fi susţinut sub formă de test – grilă din domeniile de examinare, tematica şi bibliografia corespunzătoare fiecărui domeniu.

Înscrierea la examen se face în perioada 26 septembrie 2022 – 14 octombrie 2022, pe site-ul www.ccfiscali.ro – secţiunea EXAMEN, prin completarea tuturor informaţiilor solicitate de aplicaţie şi transmiterea cererii de înscriere la examen astfel generată.

Reamintim că, concomitent cu conectarea la platforma de examen online, candidaţii au obligaţia de a se conecta pe o platformă de videoconferinţă de uz general, cu partea audio şi video permanent pornite pe toată durata examenului. Candidatul va fi supravegheat şi înregistrat video şi audio pe tot parcursul desfăşurării examenului, iar înregistrarea va fi arhivată timp de un an.

Candidaţii au obligaţia de a se autentifica pe platformă la data şi la ora stabilite pentru susţinerea examenului online.

Rezultatele obţinute la examen se aduc la cunoştinţa candidaţilor individual, prin contul folosit din platforma de examen online şi prin publicare pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.