Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Pensii Social

Rectificarea bugetelor asigurărilor sociale şi de stat au fost aprobate!

În Monitorul Oficial nr. 822/2022 a fost publicată Ordonanța nr. 20/2022 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2022 se diminuează la venituri cu suma de 536.767 mii lei prin diminuarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 1.940.595 mii lei şi majorarea celorlalte venituri cu suma de 1.403.828 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 536.767 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 429.249 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 10.564 mii lei şi a subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 418.685 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 703.272 mii lei la credite de angajament şi cu suma de 429.249 mii lei la credite bugetare.

De asemenea, fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 10.564 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 29.152 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 18.588 mii lei.

De asemenea, Ordonanța nr. 19/2022 prevede rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

Potrivi noutăților, bugetul de stat pe anul 2022 se majorează la venituri cu suma de 21.418,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 64.371,4 milioane lei credite de angajament şi cu suma de 26.872,2 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 5.453,3 milioane lei.