Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal

Persoanele vor fi supravegheate prin dispozitive electronice

Dispozitivele electronice vor fi montate persoanelor supravegheate cât şi persoanelor protejate.

Prin persoana supravegheată înţelegem persoana obligată, în cadrul procedurilor judiciare şi execuţionale penale să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere. Iar prin persoana protejată, persoana beneficiară a unui ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie sau ordin de protecţie european.

Momentan, conform Hotărârii nr. 1025/2022, au fost stabilite aspectele tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem – pilot, precum şi a celor privind operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică.

Monitorizarea electronică în sistem – pilot se aplică etapizat, în primă etapă, în perioada 2022 – 2023, se va institui la nivelul municipiului Bucureşti şi a judeţelor Iaşi, Mureş şi Vrancea.

Potrivit legislaţie, dispozitivele electronice de supraveghere se montează persoanei supravegheate de regulă, la sediul unităţii de poliţie din care face parte organul de supraveghere.

Cu această ocazie, organul de supraveghere, operatorul tehnic sau poliţiştii aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, după caz, fotografiază persoana supravegheată şi o instruieşte/instruiesc cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere, modalitatea de verificare a dispozitivelor electronice de supraveghere folosite, modalitatea de contactare şi datele de contact ale organului de supraveghere, precum şi cu privire la obligaţiile pe care le are în cazul primirii unei alerte.

Pentru verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere, persoana supravegheată este obligată să se prezinte la sediul unităţii de poliţie sau în alt loc decis de organul de supraveghere, în condiţiile stabilite de acesta.