Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Modificări ale Normelor de aplicare a Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public

Hotărârea nr. 830/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 639/2022, prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Autoritatea sau instituţia publică poate comunica din oficiu, pe pagina de internet proprie, informaţii solicitate frecvent, în funcţie de obiectul sau domeniul său de activitate.

După primirea şi înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia se stabileşte dacă informaţia solicitată face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001 respectiv se stabileşte dacă este o informaţie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.

În situaţia în care, în urma evaluării primare, se stabileşte că solicitarea nu face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001 aceasta poate fi încadrată ca petiţie şi se transmite compartimentului responsabil cu înregistrarea şi rezolvarea petiţiilor.

Solicitantul este informat privind reîncadrarea cererii în termen de maximum 5 zile.

Iar în situaţia în care, în urma evaluării primare, se stabileşte că informaţia solicitată nu face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001 şi nu poate fi încadrată ca petiţie se asigură în termen de 5 zile de la înregistrare informarea solicitantului despre acest lucru.