Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

A fost aprobată schema “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum – Solanum tuberosum.

Conform Hotărârii nr. 782/2022 schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de cartof de consum, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să solicite ajutorul de minimis;
b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă – indicator/exploataţie, pe care să se găsească inscripţia “Program de susţinere a producţiei de cartof de consum, anul . . . . . . . . . ., beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcţia Agricolă Judeţeană . . . . . . . . . ./a Municipiului Bucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
c) să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere.
d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ – teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022;
e) să facă dovada producţiei minime realizate, potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare.

Conform noutăţilor, valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2021.

Valoarea sprijinului financiar se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată iar sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2022.