Categories
Articole Drept penal

O dispoziţie din Codul penal, declarată neconstituţională!

Curtea Constituţională a fost sesizată să se spronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal.

Reamintim că prin Decizia nr. 297/2018 Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea “oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituţională

În motivarea excepţiei se susţine că în practică, instanţele judecătoreşti au statuat că decizia Curţii Constituţionale este o decizie interpretativă, iar nu una pură şi simplă de imediată aplicare. În acest context, apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu sunt clare, previzibile şi predictibile, întrucât nu permit persoanei acuzate să cunoască în ce condiţii şi prin ce acte se întrerupe cursul prescripţiei răspunderii penale.

Astfel, textul de lege criticat nu este suficient de clar şi explicit stabilit la nivel legislativ, fapt ce are consecinţe directe atât asupra persoanei aflate în ipoteza normei, cât şi pentru instanţa chemată să aprecieze cu privire la temeinicia şi legalitatea solicitărilor.

Curtea Constituţională constată că situaţia creată prin pasivitatea legiuitorului, consecutivă publicării deciziei de admitere amintite, reprezintă o încălcare a prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Legea fundamentală, care consacră caracterul de stat de drept al statului român, precum şi supremaţia Constituţiei. Aceasta, deoarece prevalenţa Constituţiei asupra întregului sistem normativ reprezintă principiul crucial al statului de drept. Or, garant al supremaţiei Legii fundamentale este însăşi Curtea Constituţională, prin deciziile pe care le pronunţă, astfel că neglijarea constatărilor şi dispoziţiilor cuprinse în deciziile acesteia determină fragilizarea structurii constituţionale ce trebuie să caracterizeze statul de drept.

Prin Decizia nr. 358/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 565/2022, CCR a admis excepţia de neconstituţionalitate şi şi constată că dispoziţiile art. 155 alin. (1) din Codul penal sunt neconstituţionale.