Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

ÎCCJ şi CCR pot adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului cereri de aviz consultativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională pot adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului cereri de aviz consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau la aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau în protocoalele la aceasta.

Prin Legea nr. 172 şi 173/2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 560/2022, a fost ratificat Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014.

Menţionăm că instanţa care formulează cererea nu poate solicita un aviz consultativ decât în cadrul unei cauze pendinte în faţa sa.

Potrivit ştirilor juridice, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu, poate retrage sesizarea oricând în cursul procedurii de emitere a avizului consultativ de pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, după dezbateri contradictorii, prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate dispune suspendarea judecării cauzei până la comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română.

Iar cazul în care solicită CCR aviz, soluţionarea cauzei se suspendă de drept până la comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română.

Un colegiu de 5 judecători ai Marii Camere se pronunţă asupra acceptării cererii de aviz consultativ, orice refuz al colegiului de a accepta cererea se motivează.

Trebuie să menţionăm că avizele consultative nu au caracter obligatoriu.