Categories
Articole Protecţie socială Social

Majorul care suferă de dizabilitate intelectuală poate solicita notarului public numirea unui asistent

Era necesară o intervenţie legislativă de amploare în materia măsurilor de ocrotire de drept civil de care pot beneficia persoanele fizice cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale, care presupune crearea, în legislaţia de drept comun, dar şi specială, a unor instrumente juridice de sprijin şi ocrotire adecvate pentru aceste categorii de persoane, care să asigure respectarea demnităţii, a drepturilor şi libertăţilor, dar şi a voinţei, nevoilor şi preferinţelor acestora, precum şi salvgardarea autonomiei lor.

În acest sens Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normativ a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 500/2022.

Ca o primă măsură, majorul care, din cauza unei dizabilităţi intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru a se îngriji de persoana sa, a-şi administra patrimoniul şi pentru a-şi exercita, în general, drepturile şi libertăţile civile poate solicita notarului public numirea unui asistent pentru o durată de maximum 2 ani.

Poate avea calitatea de asistent o persoană care poate fi numită tutore, dispoziţiile art. 113 lit. a) – d), f) şi alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile.

Asistentul este dator să prezinte un raport anual sau, după caz, la expirarea duratei pentru care a fost numit cu privire la îndeplinirea sarcinii sale către autoritatea tutelară.

Codul civil a suferit modificări în ceea ce priveşte numirea tutorelui, aplicarea regulilor de la tutelă, actelor încheiate de cel care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, înlocuirea tutorelui, obligaţiile tutorelui.