Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Transporturi

Se acordă ajutor de stat pentru construirea staţiilor de reîncărcare!

A fost aprobată Schema de ajutor de stat “Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilientă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Ordinul nr. 649/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 398/2022, prevede că schema, bazată pe procedura de ofertare concurenţială, are ca scop stimularea investiţiilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport nepoluant din punct de vedere energetic.

Ajutorul de stat se acordă numai pentru construirea şi instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului şi care oferă utilizatorilor acces nediscriminatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte tarifele, autentificarea şi metodele de plată, precum şi alţi termeni şi alte condiţii de utilizare.

Amplasarea staţiilor de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de planul urbanistic general al localităţii drept zone pentru locuinţe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori – pentru limitarea nevoilor de deplasare).

Beneficiarii prezentei scheme sunt unităţile administrativ – teritoriale, respectiv municipii reşedinţă de judeţ, municipiul Bucureşti, inclusiv subdiviziunile municipiului Bucureşti (sectoarele municipiului Bucureşti), alte municipii; oraşe; comune.

Costurile eligibile sunt costurile aferente construirii şi instalării infrastructurii de reîncărcare. Acestea pot include costurile infrastructurii de reîncărcare în sine, instalarea componentelor electrice, precum şi echipamentele tehnice, lucrările de geniu civil, adaptările terestre sau rutiere conexe, costurile de instalare şi costurile suportate pentru obţinerea autorizaţiilor aferente.