Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Perimarea cererii de chemare în judecată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind o problemă de drept.

Problema supusă atenţiei are în vedere dacă perimarea unei cereri de chemare în judecată sau a unei căi de atac în condiţiile art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în cazul suspendării facultative dispuse de către instanţă în baza dispoziţiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, în ipoteza în care partea interesată nu solicită repunerea cauzei pe rol în termen de sase luni de la soluţionarea cauzei de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, suntem în prezenţa unui caz de repunere a cauzei pe rol din oficiu sau nu?

În practica judiciară într-o primă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că, în situaţia suspendării judecăţii în temeiul dispoziţiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a unei hotărâri preliminare, ca urmare a solicitării unei alte instanţe naţionale sau a unei instanţe dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, suntem în prezenţa unui caz de reluare din oficiu a judecării cauzei.

Într-o altă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că suntem în prezenţa unui caz de suspendare facultativă a judecăţii, dintre cele reglementate de art. 413 din Codul de procedură civilă, iar în cazul tuturor acestor ipoteze judecata se reia doar la solicitarea expresă a părţii interesate, printr-o cerere de repunere pe rol adresată instanţei.

Prin Decizia nr. 2/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 256/2022, a admis recursul şi a stabilit că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în cazul suspendării facultative, dispuse de instanţă în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a unei hotărâri preliminare, ca urmare a solicitării unei alte instanţe naţionale sau a unei instanţe dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, nu intervine perimarea cererii de chemare în judecată sau, după caz, a căii de atac, în ipoteza în care partea interesată nu solicită repunerea cauzei pe rol în termen de 6 luni de la data pronunţării hotărârii preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, instanţa de judecată fiind obligată să dispună din oficiu reluarea judecării procesului.