Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Etape şi condiţii de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

A fost aprobat Regulamentul care stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale existent sau nou – proiectat, care funcţionează în regim de înaltă, medie, redusă sau joasă presiune.

În acest sens Ordinul nr. 7/2022 prevede aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Scopul regulamentului urmăreşte asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de distribuţie existent sau nou – proiectat.

Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, poate alege operatorul economic autorizat ANRE pentru realizarea instalaţiei de racordare.

În vederea racordării la sistemul de distribuşie existent a unei magistrale directe sau a unui ansamblu rezidenţial, solicitantul depune o cerere de racordare însoţită de documentele justificative şi de dovada achitării, în integralitate, a tarifului de analiză a cererii de racordare.

Potrivit legislaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OSD evaluează şi analizează cererea de racordare la SD, verificând conţinutul acesteia, dovada de plată şi documentele justificative ce o însoţesc.

Ca răspuns la cererea de racordare în situaţia în care aceasta este corectă şi completă, operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale: emite avizul tehnic de principiu sau avizul tehnic de racordare, în termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii de racordare sau emite notificarea pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă, în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii de racordare.