Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ÎCCJ. Competenţa de soluţionare a litigiilor având ca obiect anularea documentului constatator

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 25/2021.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 166 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, competenţa de soluţionare a litigiilor având ca obiect anularea documentului constatator care conţine informaţii referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractantul asociat şi la eventualele prejudicii aparţine instanţei civile, în condiţiile art. 53 alin. (11) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.