Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Au fost stabilite măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii!

În Monitorul Oficial nr. 162/2022 a fost publicată OUG nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Sumele rambursate de beneficiarii creditelor acordate în cadrul programului instituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului – cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano – român se fac venit la bugetul de stat, la o poziţie distinctă de venituri.

Se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia la o poziţie distinctă de transferuri în cadrul titlului 55 “Alte transferuri”.

Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

Sumele virate se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.