Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

Noutăţi privind azilul în România!

Au fost aduse modificări Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.

Conform Hotărârii nr. 91/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 63/2022, în funcţie de opţiunea beneficiarului de protecţie internaţională, permisul de şedere se ridică de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la reşedinţa titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediere.

Atunci când capacitatea de cazare în centrele de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil este depăşită, Inspectoratul General pentru Imigrări poate acorda, la cerere, sub forma unor sume forfetare, asistenţă materială pentru închirierea unei locuinţe, în valoare de 808 lei/persoană/lună, şi asistenţă materială pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere, în valoare de 145 lei/lună/persoană pe perioada sezonului de vară şi de 185 lei/lună/persoană pe perioada sezonului de iarnă.

În cazul familiilor cu 2 membri, suma acordată lunar unei persoane scade cu 30%. În cazul familiilor compuse din 3 membri sau mai mult, suma acordată lunar unei persoane scade cu 40%.

De asemenea, în funcţie de opţiunea beneficiarului de protecţie internaţională şi documentul de călătorie se poate ridică de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la reşedinţa titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediere.