Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Autorităţile publice au obligaţia de transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici

Ordinul nr. 26/2022 prevede Metodologia de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ – disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor public.

Conform noutăţilor, autorităţile şi instituţiile publice transmit către Agenţia informaţiile cu privire la implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a transmite şi completa formatul de raportare privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi formatul de raportare privind implementarea procedurilor administrativ – disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Completarea şi transmiterea informaţiilor cuprinse în formatele de raportare se realizează în format online, în condiţiile prezentei metodologii, în aplicaţia informatică administrată de Agenţie.

Atenţie! Completarea şi transmiterea către Agenţie a informaţiilor cuprinse în formatele de raportare prevăzute mai sus se desfăşoară între 1 ianuarie şi 25 februarie a fiecărui an, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului anterior raportării.