Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie prevede prevenirea abandonului şcolar!

Părăsirea Timpurie a Şcolii (PTŞ) este un fenomen complex declanşat de un ansamblu de cauze asociate cu diverşi factori de risc, de la contexte individuale şi familiale şi medii socio – economice până la factori culturali şi sociali.

Ordinul nr. 6000/2021 prevede aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) şi a Metodologiei de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii.

Sunt prevăzute patru etape:

Etapa 1: Identificarea elevilor în situaţie de risc de PTŞ şi evaluarea acestuia pe baza instrumentelor MATE detaliate ulterior în acest raport. Datele şi informaţiile colectate prin intermediul fişelor de observare şi de evaluare sunt introduse în modulul de date MATE din SIIIR, oferind astfel personalului şcolii o imagine exactă şi clară la nivel instituţional a elevilor expuşi riscului de abandon şcolar, precum şi a semnelor de avertizare timpurie asociate şi a factorilor declanşatori.
Etapa 2: Planificarea măsurilor de prevenire (nivelul 1) şi de intervenţie (nivelurile 2, 3 şi 4) pe baza datelor colectate cu privire la elevii aflaţi în situaţii de risc la începutul anului şcolar. Diriginţii evaluează riscurile pe baza acestei liste şi apoi încep planificarea intervenţiilor.
Etapa 3: Implementarea activităţilor de prevenire prin intermediul intervenţiilor la nivelul clasei şi al şcolii, prevăzute în planurile educaţionale de intervenţie.
Etapa 4: Monitorizarea progresului pe baza datelor înregistrate în modulul MATE din SIIIR şi efectuarea unor modificări ale intervenţiilor în timp util. Modulul MATE din SIIIR permite utilizatorilor de la nivelul şcolii, inspectoratelor şcolare şi de la Nivelul Ministerului Educaţiei să monitorizeze activităţile MATE, să urmărească progresul şi să facă ajustări pe baza unor date individuale fiabile şi solide, agregate la diferite niveluri şi în funcţie de criterii diferite. MATE este coordonat la nivel naţional de o unitate centrală din ME, iar unităţile judeţene funcţionează în cadrul inspectoratelor şcolare.

Instituirea unui Mecanism de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) pentru reducerea PTŞ a reprezentat una dintre principalele măsuri stipulate în Strategia Naţională de reducere a Părăsirii Timpurie a Şcolii.