Categories
Articole Economie Transporturi

Operatorii economici care administrează aeroporturile vor primi sprijin financiar

Ordinul nr. 1943/2021 prevede aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID – 19.

Ajutorul de stat pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 1.800.000 euro, calculat la valoarea cursului de schimb comunicat de către Banca Naţională a României în ziua anterioară plăţii ajutorului de stat. Toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

Potrivit ştirilor juridice, printre criteriile de eligibilitate se numără:
a) împotriva beneficiarilor nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
b) beneficiarii nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
c) beneficiarii nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar pentru care există posibilitatea să se fi confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID – 19.

Menţionăm că ajutorul de stat se acordă până la data de 31 decembrie 2021.