Categories
Articole Drept penal Persoane juridice. Societăţi

O dispoziţie din Codul penal a fost declarată neconstituţională!

Codul penal, art. 137 alin. 3 Cod penal, prevede că în ceea ce priveşte pedeapsa aplicabile persoanei juridice cuantumul sumei corespunzătoare unei zile – amendă se determină ţinând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum şi de celelalte obligaţii ale persoanei juridice.

Cu privire la acest articol a fost sesizată Curtea Constituţională unde se apreciază că textul poate avea elemente de neconstituţionalitate cu referire la încălcarea dreptului la un proces echitabil, ca urmare a lipsei de claritate şi previzibilitate a normei, dată fiind, pe de o parte, lipsa unei reglementări generale a sintagmei “cifra de afaceri”, chiar dacă aceasta este definită legal cu referire la unele situaţii particulare, iar, pe de altă parte, omisiunea reglementării momentului în raport cu care instanţa aplică criteriile de individualizare prevăzute de art. 137 alin. (3) din Codul penal.

Curtea Constituţională a reţinut că norma nu precizează dacă sintagma criticată priveşte cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior săvârşirii infracţiunii/anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti/anterior aplicării pedepsei.

Totodată, în cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior săvârşirii infracţiunii/anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti/anterior aplicării pedepsei nu poate fi determinată, norma criticată nu precizează dacă va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care persoana juridică ce are scop lucrativ a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării pedepsei amenzii.

Din aceste considerente a admis excepţia de neconstituţionalitate, Decizia nr. 708/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1160/2021 şi constată că dispoziţiile art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma “cifra de afaceri”, din Codul penal sunt neconstituţionale.