Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil Sancţiuni

ÎCCJ. Scrisoarea de garanţie emisă de o instituţie de credit constituie titlu executoriu?

În Monitorul Oficial nr. 1051/2021 a fost publicată Decizia nr. 43/2021, prin care ÎCCJ s-a pronunţat cu privire la următoarea chestiune de drept:

“Dacă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, art. 2.279 şi ale art. 2.321 din Codul civil din 2009 se poate reţine caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară.”

ÎCCJ a admis sesizarea şi a reţinut că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2.279 şi ale art. 2.321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, scrisoarea de garanţie emisă de o instituţie de credit constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit.