Categories
Articole Drept penal

RIL admis. Stabilirea pedepsei în cazul unei condamnări definitive pentru o infracţiune continuată!

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a unor dispoziţii din Codul penal.

Este vorba despre aplicarea dispoziţiilor art. 37 din Codul penal, respectiv dacă aplicarea dispoziţiilor anterior menţionate poate fi dispusă de instanţa învestită cu judecarea altor acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni continuate pentru care anterior s-a pronunţat o condamnare definitivă ori doar de instanţa de executare învestită în temeiul art. 585 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, după rămânerea definitivă a hotărârilor de condamnare.

Prin Decizia nr. 11/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 909/2021, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii şi a reţinut că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 37 din Codul penal, în ipoteza în care constată existenţa unei condamnări definitive pentru o infracţiune continuată, instanţa învestită cu judecarea unor acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul constitutiv al aceleiaşi infracţiuni va proceda la recalcularea pedepsei ţinând seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, va stabili o pedeapsă unică ce nu poate fi mai mică decât cea pronunţată anterior şi va dispune anularea formelor de executare emise ca urmare a condamnării anterioare şi emiterea unora noi în conformitate cu hotărârea pronunţată sau, după caz, va constata executată pedeapsa.