Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Creşele, de ieri, fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar!

Creşele, de ieri, fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 11 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere.

OUG nr. 100/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 884/2021, prevede modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale.

Începând cu anul şcolar 2021 – 2022, creşele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităţilor deliberative, prin decizie a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţilor de învăţământ preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică. Decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se comunică spre informare Ministerului Educaţiei în termen de 15 zile de la emitere.

În vederea asigurării personalului didactic necesar în creşele de stat arondate unităţilor de învăţământ preşcolar, începând cu anul şcolar 2021 – 2022, pentru ocuparea funcţiei didactice de educator – puericultor se acceptă şi absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare, care au urmat cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum şi absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, sau absolvenţi ai programelor de masterat didactic, specializarea educaţie timpurie.

Inspectoratele şcolare judeţene vor finaliza procedura de arondare a creşelor de stat la unităţile de învăţământ preuniversitar preşcolar până la data de 1 octombrie 2021.