Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ce atribuţii are Departamentul pentru Românii de Pretutindeni?

În Monitorul Oficial nr. 853/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 927/2021 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni se organizează şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, finanţat de la
bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Dintre atribuţiile Departamentului amintim:
-acţionează pentru întărirea legăturilor cu românii de pretutindeni, susţine şi promovează identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă, conservarea patrimoniului cultural şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor în rândul persoanelor aparţinând minorităţii române;
-elaborează şi aplică, inclusiv în colaborare cu alte instituţii
cu competenţe în domeniu, politica statului român în domeniul
relaţiilor cu românii de pretutindeni;
– iniţiază şi dezvoltă colaborări cu asociaţii, unităţi de cult şi
organizaţii ale românilor de pretutindeni, precum şi cu autorităţi
centrale şi locale relevante din statele de cetăţenie şi/sau
reședință, cu unitățile de cult recunoscute legal și organizaţiile
neguvernamentale.

Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al D.R.P. este 79, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului demnitarului.

Personalul D.R.P. este alcătuit din demnitari, funcţionari publici, funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe şi alte categorii de personal contractual în limita numărului maxim de posturi aprobat.