Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Consiliul judeţean va desemna coordonatorul monumentului istoric!

Regulamentul – cadru şi componenţa comitetelor de organizare UNESCO, constituite pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial a fost aprobat de Hotărârea nr. 857/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2021.

Pentru fiecare monument istoric înscris individual în Lista patrimoniului mondial, precum şi pentru monumentele istorice componente ale unui bun serial, situate pe teritoriul judeţului, se constituie, prin hotărâre a consiliului judeţean, un comitet de organizare UNESCO ai cărui membri sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani.

Coordonatorul monumentului istoric asigură preşedinţia comitetelor de organizare UNESCO şi este desemnat de către consiliul judeţean.

În cazul unui bun cultural este numit un singur coordonator al monumentului istoric, indiferent de numărul de judeţe în care sunt situate componentele bunului serial. Acesta este desemnat prin rotaţie de către consiliile judeţene pe a căror rază teritorială se află componentele bunului cultural.

Comitetul de organizare UNESCO se consideră legal întrunit în prezenţa a jumătate plus unu dintre membrii săi. Prin decizia Biroului executiv, şedinţele COU sau ale Biroului executiv COU se pot desfăşura fără participarea fizică în acelaşi spaţiu a tuturor membrilor şi invitaţilor, cu asigurarea derulării şedinţei în sistem de teleconferinţă.