Categories
Articole Transporturi

Reguli noi pentru obţinerea licenţei comunitare în transporturi!

În Monitorul Oficial nr. 776/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1049/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011.

Pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea depune, transmite on – line cu semnătură electronică sau prin servicii poştale cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

Copia conformă a licenţei comunitare se eliberează în termen de 5 zile pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane.

Transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizaţiei de transport internaţional însoţită de graficele de circulaţie.

Pentru activităţi conexe transportului rutier – activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, eliberarea licenţei de către ARR se face în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii ori se comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia.