Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată acordarea acreditării pentru unele unităţi de învăţământ

A fost aprobată acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie – 11 decembrie 2020 începând cu anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Resetarea educaţiei şi formării pentru era digitală, un obiectiv de atins!

În Monitorul Oficial nr. 546/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 53/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Planul de acţiune pentru educaţia digitală 2021 – 2027 – Resetarea educaţiei şi formării pentru era digitală COM (2020) 624.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se doreşte modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

Hotărârea nr. 567/2021 prevede reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului “Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede o nouă schemă de ajutor pentru stimularea investiţiilor strategice

Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor strategice pentru noi activităţi economice în valoare de cel puţin 500 milioane lei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a semnat contractele pentru finanţarea a 3 proiecte vizând dezvoltarea reţelelor de gaze naturale

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a semnat contractele pentru finanţarea a 3 proiecte vizând dezvoltarea reţelelor de gaze naturale.

În total, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 au fost aprobate recent 10 proiecte ale autorităţilor locale, în urma cărora 15.444 oameni vor fi conectaţi la reţele de gaze naturale.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Pensii

CCR. Funcţionarul public, femeie, poate solicita continuarea exercitării raportului de serviciu până la vârsta de 65 de ani!

Conform Codului administrativ raportul de serviciu încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, dacă persoana care are competenţa de numire în funcţia publică nu dispune prelungirea raportului de serviciu.

Categories
Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A început o nouă serie de maratoane de vaccinare în spitalele militare!

MApN informează că în perioada 25 mai – 1 iunie, centrele de vaccinare organizate în spitalele militare din Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara vor funcţiona din nou în regim de 24/24 h, pentru a asigura, în principal, administrarea dozelor de rapel persoanelor vaccinate în maratonul desfăşurat în urmă cu trei săptămâni.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

A fost aprobat Programul naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice

Hotărârea nr. 559/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 542/2021, prevede aprobarea Programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi a Metodologiei – cadru privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice.

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Societăţile reglementate de legi speciale continuă să fie supuse acestora

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiunea de drept privind art. 222 din Legea nr. 31/1990 şi art. 1.928 din Codul civil.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Parchetul European (EPPO) își va începe activitatea la 1 iunie!

Comisia Europeană a confirmat oficial că Parchetul European (EPPO) își va începe activitatea la 1 iunie.

Parchetul European este responsabil cu anchetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor care afectează bugetul UE. Este primul parchet supranaţional care investighează şi urmăreşte penal frauda şi alte infracţiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE.