A fost aprobată acordarea acreditării pentru unele unităţi de învăţământ


A fost aprobată acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie – 11 decembrie 2020 începând cu anul şcolar 2021 – 2022.

Ordinul nr. 3677/2021 prevede că unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, menţionate în anexa ordinului, au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2025 – 2026.

De finanţare vor beneficia unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie – 11 decembrie 2020 din judeţul Vaslui şi Timiş.