Categories
Organizare judiciară

Declaraţia 204 a fost actualizată!

Ordinul nr. 470/2021 a aprobat modelul şi conţinutul formularului 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2020 de asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale.

Prin excepţie, în cazul veniturilor din activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, noul formular se utilizează pentru declararea veniturilor realizate în cadrul asocierii fără personalitate juridică începând cu anul 2021.