Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura anulării obligaţiilor de plată administrate de ANOFM

În Monitorul Oficial nr. 266/2021 a fost publicat Ordinul nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin entităţile publice subordonate, cu personalitate juridică, respectiv agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi centrele regionale de formare profesională a adulţilor, şi stabileşte modul de realizare a activităţii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Prin obligaţii bugetare administrate de ANOFM prin entităţile publice subordonate se înţelege obligaţii financiare principale reprezentând debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă precum şi alte debite stabilite prin:
a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA;
b) procese – verbale de control întocmite de structurile de control din cadrul AJOFM/AMOFM;
c) hotărâri judecătoreşti emise de instanţa competentă;
d) decizii/procese – verbale referitoare la obligaţiile bugetare accesorii.

Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ – teritoriale sau subdiviziuni administrativ – teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.

Pot fi acordate următoarele facilităţi fiscale:
a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii fişei de calcul/deciziei, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM/AMOFM/CRFPA;
b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Debitorii trebuie să îşi exprime intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii până la data de 31 martie 2021.