Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se recomandă sprijinirea în mod coordonat la nivelul UE a acţiunilor educative în familie

Camera Deputaţilor recomandă coroborarea Strategiei Uniunii Europene pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor cu strategiile şi normele europene privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, acţiune în care parlamentele naţionale şi-ar putea aduce contribuţia în dezvoltarea unor cadre legislative naţionale armonizate.

Se recomandă sprijinirea în mod coordonat, la nivelul Uniunii, a acţiunilor educative în familie, în şcoală şi în afara şcolii, prin cadrul instituţional existent, folosind cu preponderenţă materiale şi mijloace adaptate societăţii digitale şi noii generaţii, dar şi metode pedagogice bazate pe activităţi practice, specifice vârstelor mici, cu scopul de a spori capacitatea de apărare a copiilor faţă de toate formele de abuz.