Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Raportul de serviciu al unui funcționar public aflat în carantină se suspendă!

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform comunicatelor transmise de aceasta, i s-a cerut opinia cu privire la următoarele dificultăţi apărute, în mare parte datorită legislaţiei specifice stării de alertă:

  • Se suspendă raportul de serviciu al unui funcţionar public aflat în carantină? Da, raportul de serviciu al unui funcţionar public aflat în carantină, în condiţiile legii, se suspendă de drept. 
  • Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sunt suspendate în continuare, ca urmare a decretării stării de alertă? Pe durata stării de alertă instituită pe teritoriul României se suspendă orice concurs organizat pentru ocuparea unei funcţii publice vacante sau temporar vacante, cu excepţia celor expres prevăzute de lege.
  • Examenele/ concursurile de promovare în grad sunt suspendate pe durata stării de alertă? Examenele/ concursurile de promovare în grad se pot organiza conform legii pe durata stării de alertă, având în vedere că promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut se realizează prin transformarea postului ocupat, nefiind condiţionată de existenţa unui post vacant.
  • Se poate prelungi cu 3 luni perioada de exercitare temporară a unei funcţii publice de conducere vacantă în condiţiile în care nu s-a putut organiza concurs pe perioada stării de alertă? Nu se poate dispune prelungirea măsurii de exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacantă în situaţia în care nu s-a organizat concurs în condiţiile legii.