Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal

Ce implică sesizarea Parchetului European?

Legea nr. 6/2021 prevede stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO).

Ca şi procedură de sesizare, ori de câte ori într-un act normativ se face referire la procuror sau la organul de urmărire penală, referirea se consideră a fi făcută şi la procurorul european delegat, precum şi, după caz, la procurorul european, dacă prin aceasta se asigură îndeplinirea competenţelor ce le revin în temeiul Regulamentului EPPO.

Autorităţile naţionale competente sesizează Parchetul European în situaţiile în care, la sesizare sau din oficiu, constată elemente privind o infracţiune pentru care Parchetul European ar putea să îşi exercite competenţa.

În cazul în care Parchetul European îşi exercită dreptul de evocare, procurorul transmite cauza către Parchetul European, întocmind, totodată, o ordonanţă în acest sens.