Categories
Organizare judiciară

Studenţii universităţilor care dispun de o platformă electronică adecvată pot susţine examenul de licenţă on-line

Pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgenţă, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, probele pentru examenul de licenţă se pot desfăşura şi on – line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.

În acest sens Ordinul nr. 3200/2021 prevede modificarea şi completarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016.

Susţinerea în varianta on – line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, şi arhivată la nivelul facultăţii.