Categories
Achiziţii publice Ştiri

A fost aprobat Caietul de sarcini – cadru al serviciului public inteligent alternativ

Ordinul nr. 32/2021 prevede aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

Caietul de sarcini – cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată de către consiliile locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

Caietele de sarcini se întocmesc în concordanţă cu necesităţile obiective ale consiliilor locale şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a cerinţelor minimale precizate în caietul de sarcini – cadru şi a regulamentului – cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

Menţionăm că, caietele de sarcini sunt supuse aprobării consiliilor locale şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.