Categories
Articole Fiscalitate

Modificări importante ale Codului fiscal vor intra în vigoare de anul viitor!

Codul fiscal a fost modificat de nenumărate ori de-a lungul timpului însă modificările care vor intra în vigoare începând cu anul 2021 sunt semnificative.

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1269/2020.

Avem un nou termen de depunere a declaraţiei unice

Termenul de 15 martie pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoane fizice, precum şi termenul de plată al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice a fost înlocuit cu termenul de 25 mai.

Angajatorii nu vor plăti impozit pe venit în unele situaţii

Angajatorii nu vor plăti impozit pe venit şi contribuţii sociale pentru sumele acordate angajaților care desfășoară telemuncă în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din lună în care angajatul desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

Impozitarea tichetelor cadou

Se precizează că tichetele cadou acordate de o societate unor persoane fizice care nu sunt într-o relaţie generatoare de venituri salariale cu aceasta sunt venituri din alte surse şi impozitate cu 10% impozit pe venit.

Declararea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală

În cazul persoanelor fizice care realizează, de la mai mulţi plătitori, venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, dar cumulate, aceste venituri se situează peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, şi au depus la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, iar în cursul anului încheie cu un plătitor de venit un contract a cărui valoare este peste plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, nu se aplică reţinerea la sursă a contribuţiei. În această situaţie se aplică sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contribuţiei se face prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Potrivit noutăţilor legislative, se exceptează de la plata contribuţiilor sociale sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor.