Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Statutul Academiei Române a suferit modificări!

A fost modificat Statutul Academiei Române.

În cadrul Academiei Române funcţionează Biblioteca Academiei Române – cu statut de bibliotecă naţională, instituţie cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. În structura ei, Biblioteca Academiei Române include o unitate centrală la Bucureşti, biblioteci filiale, situate în imobilele de la sediul filialelor Academiei Române, precum şi bibliotecile din unităţile de cercetare ale acesteia.

Bibliotecile filiale au acelaşi statut ca unitatea centrală şi funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică.