Categories
Organizare judiciară

A fost aprobată Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat deţinute de Ministerul Finanţelor Publice

A fost aprobată Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 847/2020

Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente se comunică instituţiilor interesate de către Ministerul Finanţelor Publice, fiind clasificată potrivit legii..