Categories
Organizare judiciară

Un proiect prevede alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară!

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică hotărârea privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii.

Prin acest proiect de act normativ se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, la cap. 66.01 ”Sănătate” cu suma de 400.000 mii lei, din care la titlul 20 ”Bunuri şi servicii” 340.000 mii lei și la titlul 51 ”Transferuri între unităţile administraţiei publice 60.000 mii lei, destinată Programelor naţionale de sănătate publică derulate de Ministerul Sănătăţii.

Totodată, prin prezentul proiect de act normativse aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, la cap. 66.01 ”Sănătate” titlul 20 ”Bunuri şi servicii” cu suma de 108.600 mii lei, destinată Rezervei Ministerului Sănătăţii, în vederea asigurării achiziţionării medicamentului Veklury (remdesivir) necesar pentru tratamentul pacienţilor cu infecţie COVID.