Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

A fost adoptată Metodologia privind echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate?

A fost aprobată Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

În Monitorul Oficial nr. 896/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5638/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România.

Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare învăţământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu diplomă.

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii menţionate va conţine:
a) cerere;
b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – original;
c) documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii şi traduceri autorizate;
d) document de identificare valabil al elevului – copie;
e) alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Dosarul se depune:
a) la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
b) la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Potrivit ştirilor juridice, dosarul se poate depune fizic sau online, conform procedurilor interne stabilite de către inspectoratele şcolare.

Echivalarea se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de absolvire iar termenul de soluţionare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul şcolar judeţean.

Atenţie! Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.