Categories
Dreptul muncii Ştiri

Ce înţelegem prin lucrător frontalier?

Prin lucrător frontalier se înţelege persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii lucrează pe teritoriul altui stat decât cel de rezidenţă şi revine periodic, zilnic sau cel puţin săptămânal, în statul de rezidenţă.

Legea nr. 209/2020 prevede unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri.

Structurile serviciilor publice comunitare de paşapoarte judeţene sau al municipiului Bucureşti eliberează, la cerere, legitimaţia de lucrător frontalier.

Valabilitatea legitimaţiei lucrătorului frontalier şi/sau a membrilor familiei acestuia este egală cu cea a contractului de muncă, dar nu mai mult de 5 ani.