Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum vor fi organizate concursurile de ocupare a posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului şcolar în contextul pandemiei?

Concursurile de ocupare a posturilor didactice sau catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice se vor desfăşura după reguli speciale.

În Monitorul Oficial nr. 860/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5574/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului.

Până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat constau în probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unităţii de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, şi se evaluează prin note de la 10 la 1.

Pentru ocuparea posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat având clase speciale de limbi străine cu program intensiv sau bilingv sau în unităţi de învăţământ având clase cu predare în limbile minorităţilor sau în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile, candidaţii susţin şi o probă orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea, evaluată prin calificative “Admis/Respins”.

La proba orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea nu se admit contestaţii, rezultatul stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a probei orale rămânând definitiv.

Pentru angajare pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Unităţile de învăţământ stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul şcolar, astfel încât la încetarea stării de alertă, probele practice sau orale şi inspecţiile din cadrul concursului, precum şi interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului să poată fi susţinute şi în sistem online.