Categories
Organizare judiciară

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2020 a fost rectificat!

În Monitorul Oficial nr. 850/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 775/2020 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020.

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 11 decembrie 2019, rectificat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 14 aprilie 2020, se majorează la venituri cu suma de 135.278 mii lei, iar la cheltuieli cu suma de 20.681 mii lei, rezultând un excedent în sumă de 114.597 mii lei.