Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura privind organizarea Unităţilor de coordonare şi implementare a recensământului a fost legiferată!

A fost reglementată componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului.

În Monitorul Oficial nr. 816/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 733/2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului.

Unitatea de coordonare şi implementare a recensământului, UCIR, cuprinde 40 de persoane desemnate prin act administrativ al preşedintelui INS şi 45 de posturi nou – înfiinţate pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 3 ani.

Unităţile judeţene de implementare a recensământului, UJIR, cuprinde 617 persoane desemnate prin act administrativ al directorului executiv al direcţiei teritoriale de statistică, un număr total de 325 de posturi nou – înfiinţate pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 1 an şi un număr total de 325 de posturi nou – înfiinţate pentru personal contractual angajat pe perioadă determinată de 3 ani.

Potrivit ştirilor juridice, ocuparea posturilor nou – înfiinţate pe perioadă determinată se face prin concurs, în condiţiile legii.

Resursele financiare pentru plata personalului angajat, conform alin. (1), cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în cadrul UCIR şi al celor 42 de UJIR, sunt prevăzute în bugetul recensământului pentru anul 2020 şi, respectiv, pentru perioada 2021 – 2023 şi sunt asigurate prin INS pentru UCIR şi prin direcţiile teritoriale de statistică pentru fiecare UJIR.

Pe toată perioada în care este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în cadrul UCIR şi al celor 42 de UJIR şi după încetarea acestei perioade, personalul UCIR şi cel al fiecărei UJIR este obligat să asigure păstrarea confidenţialităţii datelor, potrivit prevederilor cap. X – Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009.

Unitatea de coordonare şi implementare a recensământului şi cele 42 de unităţi judeţene îşi încetează activitatea la data publicării rezultatelor definitive ale recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021.