Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum vor fi organizate unităţile de învăţământ în noul an şcolar pentru desfăşurarea cursurilor în condiţii de siguranţă?

Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică au fost stabilite prin Ordinul nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV – 2 publicat în Monitorul Oficial nr. 804/2020.

Direcţia de sănătate publică judeţeană va informa până la data de 7 septembrie inspectoratul şcolar judeţean respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţeani pentru situaţii de urgenţă cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.

Scenariul de funcţionare al unităţii de învăţământ pe parcursul anului şcolar sau universitar se va actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are în vedere următoarele aspecte:
a) organizarea spaţiilor – săli de clasă – astfel încât aşezarea băncilor să asigure distanţarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situaţia în care distanţarea fizică nu poate fi asigurată;
b) stabilirea circuitelor funcţionale;
c) organizarea spaţiilor de recreere;
d) evaluarea necesarului de resurse umane;
e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal.

Fiecare unitate va stabili spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS – CoV – 2, identificate de cadrul medical din unitatea/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei cu atribuţii în triajul epidemiologic.

În cazul apariţiei unuia sau mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS – CoV – 2 într-o unitate de învăţământ, DSP împreună cu ISJ şi directorul sau rectorul instituţiei de învăţământ vor stabili măsurile ce se impun cu privire la desfăşurarea activităţii didactice.

Însă decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea “faţă în faţă” se va dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, după obţinerea avizului inspectoratului şcolar judeţean în următoarele circumstanţe:
a) la apariţia într-o clasă din unitatea de învăţământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS – CoV – 2 se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS – CoV – 2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă;
b) la apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS – CoV – 2 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale întregii unităţii de învăţământ, pe o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;
c) la apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS – CoV – 2 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP despre eveniment.

Potrivit ştirilor juridice, decizia de suspendare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri de la nivelul instituţiei şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene.

În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unităţii de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
a) curăţenia şi aerisirea claselor;
b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;
c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul unităţii de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi sau carantinaţi la domiciliu.

Reluarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa “faţă în faţă” pentru clasa de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, după obţinerea avizului direcţiei judeţene de sănătate publică cu informarea unităţii de învăţământ preuniversitar şi a inspectoratului şcolar judeţean.